Угода користувача

УМОВИ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ РЕЗЕРВУВАННЯ ТОВАРІВ

Нижченаведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://zirozok.com, що іменується в подальшому «Інтернет-магазин», та користувачем послуг Інтернет-магазину, іменованим у подальшому «Покупець», та визначає умови резервування товарів через сайт інтернет-магазину, з метою їхнього подальшого придбання Покупцем.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. Що стосується прийняття умов цього договору, тобто. публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин — ФОП Козоріз Оксана Тарасівна, заснована відповідно до Закону України, що оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою (посилання на сайт),

2.2. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, крім Алкогольної продукції.

2.3. Покупець — фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа. підприємець.

2.5. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.

2.6. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих у мережі Інтернет за адресою (посилання на сайт), і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації та резервування Товарів вибраних Покупцем на веб-сайті.

2.8. Особистий кабінет — простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, де відображається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні та можливості скористатися послугами пошуку, комплектації та резервування Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві інформацію, що його цікавить, знайти та укомплектувати Товари згідно Замовлення Покупця та зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві такі послуги:

3.2.1. Пошук, комплектація та резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті. Придбання зарезервованих позицій здійснюється Покупцем на території магазину, розташованого у м. Коломия, Івано-Франківська обл., Гетьманська вулиця, 14б.

3.3. Інтернет-магазин не здійснює продаж та доставку Товарів, а здійснює послуги з комплектації та резервування Замовлень на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті, для їх подальшого викупу та самовивезення Покупцем. Вказані на Сайті ціни на Товари включають вартість послуг пошуку, комплектації та резервування.

3.4. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Замовлення підтверджую», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин будь-якої відповідальності за невиконання умов цього договору та залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи із Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. Під час реєстрації Покупець вводить такі дані: ⦁ Ім'я, прізвище ⦁ Номер телефону ⦁ Адреса електронної пошти ⦁ Пароль

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцю надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені під час реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазин, надіславши електронний лист на zirozok.ua@gmail.com або зв'язатися за телефоном +380989787206.

4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом та від його імені.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцю в користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору або ін.).

4.9. Заборонено використовувати Сайт у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та/або ущемляє честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб та порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

5.2. Замовити Товари можуть всі Покупці незалежно від реєстрації.

6. Порядок оплати

6.1. Покупець купує Товари, вказані в розміщеному на Сайті Замовленні, а також оплачує послуги Інтернет-магазину з їх пошуку, комплектації та резервування, на території магазину ФОП Козоріз Оксани Тарасівни), розташованого у м. Коломия. Гетьманська вулиця, 14б.

6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів та послуг Інтернет-магазину, дорівнює сумі підлягає оплаті та вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.

6.3. Покупець здійснює оплату Замовлення шляхом оплати на розрахунковий рахунок. Оплата провадиться у національній валюті України – гривнях.

6.4. Оплата провадиться після того, як Покупець ознайомився та перевірив номенклатуру зарезервованих Товарів у зазначеному у п.6.1. місці їхнього продажу.

7. Умови повернення.

7.1. Інтернет-магазин здійснює комплектацію та резервування Замовлень, і до ухвалення рішення про купівлю Покупець може відмовитися від Замовлення, не сплачуючи при цьому ні його вартості, ні вартості послуг.

7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися лише від переліку замовленої продукції, а не від її частини.

7.3. Повернення товарів після їх оплати здійснюється згідно із законодавством України.

8. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені у п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06. .2010 р.

8.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, у тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

8.4. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцю необхідно звернутися із заявою до служби підтримки. У цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

8.6. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупець або невідповідністю її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину та його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитись від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, а саме: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти та ін.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України та підпорядковується матеріальному праву України.

11.2. Недійсність будь-якого пункту чи частини цього договору не веде до недійсності договору загалом.

11.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на Сайті

Зворотний дзвінок